Neutralac
Home SLS45 | Sitemap    EN | FR | NL
Home SLS45 > Praktijkervaringen > Neerslaan van aluminium en fosfatens

Neerslaan van aluminium en fosfaten in afvalwater dat wordt behandeld met membraanfiltratieToepassing en activiteit van de klant
De firma Decoral is gespecialiseerd in het behandelen van technische componenten uit aluminium en titanium. Ze maakt daarbij gebruik van eloxeren en polijsten. Het afvalwater uit de oppervlaktebehandelingseenheid is hoofdzakelijk belast met aluminium en fosfaten.

De vraag
Decoral wilde het beheer van haar producten zoveel mogelijk vereenvoudigen en zocht één enkel product dat het afvalwater kon behandelen. Daarbij streefde men volgende doelstellingen na:
  • geen calciumchlorideoplossing (CaCl2) meer maken
  • het gebruik van natronloog (NaOH) beperken om veiligheidsredenen
  • het prestatieniveau van de membraanfiltatie op hetzelfde peil houden

Voornaamste resultaten
Het gebruik van Neutralac® SLS45 in het afvalwaterbehandelingsproces heeft Decoral de volgende voordelen opgeleverd:
  • vermindering met 5 bereidingscycli van CaCl2 per week
  • vermindering van het waterverbruik met 200 m3 per jaar
  • kostenvermindering van 30 %
  • slib van een betere kwaliteit

Conclusie
Na een geslaagde proef werd Neutralac® SLS45 volledig geïntegreerd in de automatische afvalwaterzuivering van de fabriek. Neutralac® SLS45 voldeed aan de wens van Decoral om slechts één reagent te gebruiken. Met Neutralac SLS45 werden verschillende problemen in afvalwaterzuivering opgelost doordat:
  • dosering van sommige reagentia kon worden gestopt of verminderd waardoor de zuiveringskosten lager werden
  • Neutralac® SLS45 een vloeibare reagent is die geen schade toebrengt aan het bestaande membraanfiltertatiesysteem;
  • Neutralac® SLS45 gemakkelijk in gebruik en veilig te doseren is.


Download de volledige casestudy (125Ko)

GRATIS PROEF.  Ontdek de voordelen van Neutralac® SLS45 in uw eigen installatie,  Contacteer ons

GRATIS ADVIES
Heeft u een
technische of
commerciële
vraag?
Wilt u
graag een
proef?

Downloads

Meer weten over Lhoist groep

Nieuwe
documentatie

Neutralac®
SLS45

 

    Legal Top van pagina  |  Contact