Neutralac
Home SLS45 | Sitemap    EN | FR | NL
Home SLS45 > Praktijkervaringen > Precipitatie van metalen

Precipitatie van metalen en fluoriden uit het afvalwater bij een metaal verzinker
Toepassing en activiteit van de klant
Deze klant uit Noord-Frankrijk is een toeleverancier van de wereldwijde automobielindustrie. Zijn fabriek behandelt verscheidene componenten van verwarmings- , verluchtings- en airconditioningssystemen om deze corrosiewerend en waterafstotend te maken.

Op te lossen probleem
Het afvalwater bevat metalen en fluoriden. Voor lozing op het oppervlaktewater werd er op de site een combinatie van reagentia gebruikt om het afvalwater te behandelen:
  • NaOH voor neutralisatie
  • CaCl2 voor Neerslaan van fluoriden en metalen

CaF2 en metaalhydroxiden die bij de afvalwaterbehandeling ontstonden werden vervolgens afgescheiden door uitvlokking en filtratie. De methode was echter niet efficiënt genoeg om continu te voldoen aan het maximumgehalte aan fluoriden dat door de plaatselijke overheid werd opgelegd (15 mg/l).

Voornaamste resultaten

Samen met het invoeren van een nieuw behandelingsproces hebben de eigenschappen van Neutralac® SLS45 het volgende mogelijk gemaakt:
  • het opheffen van pH schommelingen door stabilisatie op een constant niveau van 6,5 waarbij de pH voorheen tussen 5 en 12 lag
  • verhoging van de pH van 8,0 tot 9,5 tijdens de behandelingsfase, om het neerslaan van de fluoriden te bevorderen
  • vereenvoudiging van het proces door gebruik te maken van slechts één reagent ter vervanging van de combinatie van NaOH en CaCl2

Conclusie
Na het gebruik van Neutralac® SLS45 was er een verbetering van de prestaties ten opzichte van het vroegere behandelingssysteem, aangezien de calciumhydroxidevlokken het grootste deel van de in het afvalwater aanwezige fluoriden opslorpten. Het gebruik van Neutralac® SLS45 heeft volgende voordelen opgeleverd:
  • een homogenere prestatie voor het scheiden van de fluoriden, die voortaan zal voldoen aan de toegestane concentraties voor lozing in het milieu
  • een verbetering van de slibvolumes door het gebruik van alternatieve uitvlokkingsmiddelen
  • het doelmatig neutraliseren van de zuren en een verbetering van de pH-controle


Download de volledige casestudy (PDF)

GRATIS PROEF.  Ontdek de voordelen van Neutralac® SLS45 in uw eigen installatie,  Contacteer ons

GRATIS ADVIES
Heeft u een
technische of
commerciële
vraag?
Wilt u
graag een
proef?

Downloads

Meer weten over Lhoist groep

Nieuwe
documentatie

Neutralac®
SLS45

 

    Legal Top van pagina  |  Contact